Koyun, Keçi ve Sığırların Beslenme Davranışlarının Karşılaştırılması

Koyun ve keçi beslenmesi, sığır beslenmesi ile karşılaştırıldığında çok büyük farklılıklar içermemektedir. Bununla birlikte mera ve otlaklardan yararlanma durumları koyun ve keçiler lehine görünmektedir.

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmet Türkmen, katıldığı Koyun-Keçi Sağlığı Sempozyumu'nda yetiştiricilere, koyun, keçi ve sığırların beslenme davranışları hakkında önemli bilgiler verdi.

Türkmen; "Ülkemizde ruminant hayvan yetiştiriciliği olarak bakıldığında ilk akla gelen türler sığır, koyun ve keçidir. Koyun ve keçi beslenmesi, sığır beslenmesi ile karşılaştırıldığında çok büyük farklılıklar içermemektedir. Bununla birlikte mera ve otlaklardan yararlanma durumları koyun ve keçiler lehine görünmektedir. Bu durumun nedeni koyun ve keçilerin otları daha toprağa yakın mesafelerden ısırarak koparmalarıdır. Buna karşın sığırlar dilleri ile kavrayıp dişleri ile kesmeleri nedeniyle otları toprağa daha uzak mesafelerden koparabilmektedirler. Koyun ve keçiler engebeli arazilerde sığırlara göre daha rahat dolaşma ve otlama yeteneğine sahiptirler. Koyun ve keçi arasında karşılaştırma yapılacak olursa, keçiler düşük kaliteli yem maddelerinden, otlardan, ağaç yaprak ve dallarından koyunlara göre daha iyi yararlanabilmektedir. Koyunlar otlarken daha seçicidirler. Otların lezzetli ve kendi damak tatlarına uygun kısımlarını yemeye çalışırlar. Keçilerin bu konudaki ayrımı çok azdır. Merada beslenen koyunlar günlük zamanlarının %80'iini, keçiler ise %30'unu otlayarak geçirirler. Keçiler koyunlara göre daha kötü coğrafi şartlarda, dik ve engebeli arazi koşullarında daha iyi otlayabilirler. Keçiler sıcağa, koyunlar ise soğuya karşı daha dayanıklıdırlar." şeklinde bilgilendirme yaptı.

Daha  sonra ülkemizdeki koyun ve keçi sayısındaki azalmalara değinen Türkmen ise sözlerini şu şekilde bitirdi: "Ülkemizde geçmiş yıllar ile karşılaştırıldığında koyun ve keçi sayısında önemli azalmalar meydana gelmiştir. Bu durumun en önemli nedenleri; yaşanan göçler, Güneydoğu bölgesindeki terör olayları, meraların kalitatif ve kantitatif olarak azalması şeklinde açıklanabilir. Son yıllarda ise hafif de olsa bir kımıldanma gözlenmektedir. Sütçü bir ırk olan Saanen keçi yetiştiriciliğine karşı bir talep artışı vardır. Koyun yetiştiriciliğinde ise kuzu eti fiyatlarında artış karşısında devletin ithalat politikası gibi unsurları devreye sokarak canlı hayvan ithalatını açmasıyla besi kuzuculuğu artış göstermeye başlamıştır. Koyun ve keçiler sığırlardan farklı olarak meraya dayalı oldukları sürece ekonomik olabilmektedirler. Yapılan çalışmalar neticesinde, koyun ve keçilerin yılın 7 ile 9 ayını ekonomik anlamda merada geçirmeleri gerektiği açıklanmıştır. Meraya bağımlılığın az olduğu ya da hiç olmadığı bir yetiştiricilik için ise yüksek besi veya süt verimi performansları olan ırkların kullanılması zorunludur."

ETİKETLER:
DEĞERLENDİR:
YORUMLAR
  • Henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın.

YORUM YAP