Ziraat Bankası’nın Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Kredileri

Haber AHS

Ocak 1, 2013

holstein
ÖZET
Süt sığırcılığında ve etçi sığır yetiştiriciliğinde Ziraat Bankası, uygun faiz ve vade koşullarıyla kredi imkanları sunuyor...

Damızlık süt sığırcılığında; Holstein Siyah Alaca, Holstein Kırmızı Alaca, Brown Swiss, Simental (Flekvi) ve Jersey ırkı hayvanlarla 10 baş ve üzerinde süt sığırı işletmesi kurmak ve/veya kurulu işletmenin kapasitesini 10 baş ve üzerine çıkarmak isteyen üreticiler Bankanın azami 18 ay vadeli işletme kredileri ile azami 7 yıl vadeli yatırım kredisi ürünlerinden faydalanabilmektedir.

Üreticiler;

** Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği kapsamında Türkvet Kayıt Sistemi’ne kaydedilmiş (küpelendirilmiş), Damızlık Belgeli en fazla ilk doğumunu yapmış veya ilk yavrusuna gebe, azami 36 aylık sığırların alımı, barınak yapımı ve tadilatı, süt sağım ünitesi, süt soğutma tankı, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi, çayır biçme makinesi ve silaj makinesi alımı, hayvan başına azami beş dekarı aşmamak üzere çok yıllık yem bitkisi tesisi ve diğer yatırım giderlerinin finansmanı amacıyla yatırım kredisi ürünlerini,

** Tek yıllık yem bitkisi üretimi ve diğer işletme giderlerinin finansmanı amacıyla işletme kredisi ürünlerini kullanabilmektedir.

Büyükbaş süt hayvancılığında; 10 baş ve üzerinde inek/dişi manda ile işletme kurmak ve/veya kurulu işletme kapasitesini 10 baş ve üzerine çıkarmak isteyen üreticiler, Bankanın azami 18 ay vadeli işletme kredileri ile azami 7 yıl vadeli yatırım kredisi ürünlerinden faydalanabilmektedir. Üreticiler,

** Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği kapsamında Türkvet Kayıt Sistemi’ne kaydedilmiş (küpelendirilmiş) kültür ırkı veya melezi azami 48 aylık ve en az bir doğum yapmış inek/mandaların alımı, barınak yapımı ve tadilatı, süt sağım ünitesi, süt soğutma tankı, yem hazırlama ünitesi, silaj makinesi alımı, sağmal hayvan başına azami beş dekarı aşmamak üzere çok yıllık yem bitkisi tesisi ve diğer yatırım giderlerinin finansmanı amacıyla yatırım kredisi ürünlerini,

** Tek yıllık yem bitkisi üretimi ve diğer işletme giderlerinin finansmanı amacıyla işletme kredisi ürünlerini kullanabilmektedir.

angus_aberdeen

Damızlık etçi sığır yetiştiriciliğinde; Angus, Simental (Etçi), Hereford, Şarole ve Limuzin Irkı hayvanlarla 10 baş ve üzerinde damızlık etçi sığır işletmesi kurmak ve/veya işletmenin kapasitesini 10 baş ve üzerine çıkarmak isteyen üreticiler Bankanın azami 18 ay vadeli işletme kredileri ile azami 7 yıl vadeli yatırım kredisi ürünlerinden faydalanabilmektedir. Üreticiler,

** Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği kapsamında tanımlanarak Türkvet Kayıt Sistemi’ne kaydedilmiş (küpelendirilmiş), Damızlık Belgesine sahip, ilk yavrusuna gebe veya en fazla ilk doğumunu yapmış, azami 36 aylık hayvan alımı, barınak yapımı ve tadilatı, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi, çayır biçme makinesi ve silaj makinesi alımı, damızlık hayvan başına azami beş dekarı aşmamak üzere çok yıllık yem bitkisi tesisi ve diğer yatırım giderlerinin finansmanı amacıyla yatırım kredisi ürünlerini,

** Tek yıllık yem bitkisi üretimi ve diğer işletme giderinin finansmanı amacıyla işletme kredisi ürünlerini kullanabilmektedir.

Büyükbaş besicilikte; 10 baş ve üzerinde besi sığırcılığı işletmesi kurmak veya işletmesinin kapasitesini 10 baş ve üzerine çıkarmak isteyen üreticiler Bankanın azami 18 ay vadeli işletme kredileri ile azami 7 yıl vadeli yatırım kredisi ürünlerinden faydalanabilmektedir. Üreticiler,

** Barınak yapımı ve tadilatı, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi, çayır biçme makinesi alımı ve diğer yatırım giderlerinin finansmanı amacıyla yatırım kredisi ürünlerini,

** Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği kapsamında Türkvet Kayıt Sistemi’ne kaydedilmiş (küpelendirilmiş), azami 18 aylık ve Türkvet veri tabanında en az 3 ay süreyle kayıtlı erkek hayvanların alımı, tek yıllık yem bitkisi üretimi ve diğer işletme giderlerinin finansmanı amacıyla işletme kredisi ürünlerini kullanabilmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Hayvancılık Akademisi'nden ilginizi çekebilecek haberler: