Mikromoleküllerin bağışıklık üzerine etkisi

Hayvanın mikromoleküller açısından yetersiz beslenmesi, hayvanın hastalıklara karşı direnç göstermesi üzerine olumsuz etki yapar...

Sığırlarda, birçok mikromolekül immunite üzerine etki yapar. Besleme durumu, immünoloji ve hastalığa direnç arasındaki ilişki oldukça karmaşıktır.

Hayvanın mikromoleküller açısından yetersiz beslenmesi, hayvanın hastalıklara karşı direnç göstermesi üzerine olumsuz etki yapar. Mikromoleküller yönünden dengeli bir besleme, (E vitamini, β karoten, A ve C vitamini, Zn, Cu, Cr, Se, Mn, Co, Fe) savunma mekanizmasının fonksiyonlarını yerine getirebilmesi açısından oldukça önemlidir. Subklinik mineral eksiklikleri, akut mineral eksikliklerine oranla daha ciddi öneme sahiptir çünkü, üreticinin eksikliği saptayabileceği spesifik semptomlar hayvan tarafından gösterilmemektedir. Subklinik mineral eksiklikleri, immuniteyi, reprodüksiyonu ve büyümeyi ciddi anlamda etkilemektedir. Subklinik mineral eksikliği, çiftlik hayvanlarında oldukça sık görülmektedir ve birçok yetiştirici identifikasyonu zor olduğu için bu hastalıkları saptayamamaktadırlar. Hayvanlar normal oranlarda büyürler ve reprodüktif faaliyetleri normal olarak devam ediyor gibi gözükür, ancak hayvanın yem tüketimi azalır. Bu nedenlerden dolayı, hayvandan verimli bir üretim şekillendirmek adına hayvanın yemine mineral saplementleri katılması zorunludur.  İyi yönetim uygulamaları ve hayvanın iyi beslenmesi sığırların fertilitesi açısından önemli olan ana faktörlerdir.

Sonuç

Sığırlarda Cu, Se, E vitamini, Co eksikliği; nötrofil etkinliğini ve bakterilerle mücadele edebilme oranını azaltır. Cu eksikliği antikor üretimini azaltır ancak hücresel immunite de çok ciddi oranda bir değişiklik gözlenmez. E vitamini ve/ veya Se saplamentlerinin kullanımı mastitis görülme riskini, atık plasenta şekillenme ihtimalini, mastitis süresince gözlenen klinik semptomları azaltır. Cr bileşikleri de parazitik infeksiyonların şekillenmesini önlemeye yarayan bir immun yanıtın şekillenmesinde görevlidir. Β karoten hem hücresel hem de humoral bağışıklık açısından oldukça önemlidir.

Mikromoleküllerin eksikliği ya da dengesiz oranda alımı ruminantların verimini ciddi anlamda etkilemektedir. Bir diğer önemli sorun da mikromolekül eksikliklerinin klinik olarak tanısının konması oldukça zordur çünkü hayvanlar çok belirgin semptomlar göstermezler ve buna bağlı olarak da şekillenen bozukluk kolayca identifiye edilemez.

 

 

ETİKETLER:
DEĞERLENDİR:
YORUMLAR
  • Henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın.

YORUM YAP