Süt ineklerinde, su tüketimi hakkında 5 temel nokta

Çiftlik hayvanları için en büyük ihtiyaç sudur. Aynı zamanda, sütün %87’si de sudur. Hayvanların, metabolizma faaliyetlerinin sürdürebilmesi için, kaliteli bir su kaynağına ihtiyaçları vardır...

Çiftlik hayvanları için en büyük ihtiyaç sudur. Aynı zamanda, sütün %87’si de sudur. Hayvanların, metabolizma faaliyetlerinin sürdürebilmesi için, kaliteli bir su kaynağına ihtiyaçları vardır. Hayvanların kan hacminin gereken seviyede tutulması, besinlerin bağırsak kanalına geçişinin kolaylaştırılması, dokuların gereksinimlerinin karşılanması, sindirim ve metabolizma faaliyetlerinin normal bir şekilde sürdürülebilmesi için, iyi, temiz ve bol miktarda su kaynağı gerekir. Kaliteli bir su kaynağının içeriği, tesislerdeki yerleşimi ve eksikliğinde en sık karşılaşılan problemlere değineceğiz:

1. Buzağıların büyümesi için suya ihtiyaç vardır.

Kentucky Üniversitesi’nden Dr. Donna Amaral-Philips’in yürüttüğü araştırmaya göre, taze sudan mahrum kalan buzağıların besin alımının %31 azaldığı, normal sınırlarda su alan buzağılara göre canlı ağırlık artışının %38 azaldığı gözlenmiştir. Buzağılarda yetersiz ve kalitesiz su alımının en belirgin göstergeleri; ishaller, sindirim sisteminde bozulmalar, immun cevabın azalması, elde edilen süt miktarında azalma, beslenmeden yararlanmanın azalması ve beslenme davranışında meydana gelen değişimlerdir.

2. Suda çözünen katı maddeler, süt inekleri için önemlidir.

Sülfat, klorid, demir, manganez ve nitrat gibi maddelerin performans üzerinde büyük etkileri bulunur.

 3.Su ihtiyacı, üretim seviyesine bağlı değişiklikler gösterir.

Sağımın yapıldığı sütçü ineklerden alınan süte karşılık, hayvanların kilogram başına, 4 ya da 5 litre su tüketmesi gerekmektedir. Suyun bir kısmı rasyondan karşılanır ancak %80-90’nı su tüketerek karşılanır. Örneğin; 27 kg süt veren bir Holstein ineği, günlük olarak yaklaşık 95-115 litre (25-30 galon) su tüketmelidir. Kuru dönemdeki süt inekleri ise, günlük 28-57 litre(10-15 galon) su tüketmelidir.

4.Çevre sıcaklığı, su tüketimini etkiler.

Sıcaklık ve nem, su ihtiyacını önemli ölçüde artırır. Isı stresi altındaki çiftliklerde, (21°C  veya daha düşük sıcaklıkta ancak yüksek yoğunlukta) termal- nötral sıcaklık ve nemin yüksek olduğu alanlarda bulundurulan sığırlar, diğer sığırlara oranla,  1,2-2 kat daha fazla suya gereksinim duymaktadır

5.Suluklara erişim ve sulama zamanı önemlidir.

Suluklar, rahatlıkla ulaşılabilecek alanlarda ve beslenme alanına en fazla 15 metre uzaklıkta olmalıdır. Aynı zamanda, ortamda bulunan tüm ineklerin ihtiyacını karşılayabilecek boy ve ölçüde olmalıdır. Sütçü inekler, sağımın hemen sonrasında ihtiyaç duydukları suyun %50-60’ını tüketirler. Yemleme için günlük olarak yaklaşık 6 saat harcanırken, sulama için sadece 20 dakika ayrılır. Bu nedenle sulukların içindeki su akış hızı yeterli hızda olmalı ve su alımını karşılamalıdır. Tüm bunların yanı sıra, su tanklarının da, en az haftada bir kez temizlenmesinin süt üretimine etkisi olduğu bilinmektedir.

Su ile ilgili aksaklıkların,  farklı ve geniş kapsamlı etkileri

- Sağlık ve verimde düşüşler

-  Sindirim bozuklukları, ishaller

-  Yeni gelen düve ya da kurudaki ineklerin sağlık durumunun kötüye gitmesi

-  Kötü lezzet, koku ve renkte su içilmesi

- Aynı su kaynağından su tüketen insanlarda meydana gelen sindirim bozuklukları

ETİKETLER:
DEĞERLENDİR:
YORUMLAR
  • Henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın.

YORUM YAP