Laminitis ve taban ülserleri

Haber AHS

Temmuz 20, 2015

ayak
ÖZET
Taban ülserleri sıklıkla tırnağın içe bakan yüzeyinde görülen ağrılı lezyonlardır. Taban ülserleri genellikle laminitisin klinik semptomları ile ilişkilidir...

Taban ülserleri sıklıkla tırnağın içe bakan yüzeyinde görülen ağrılı lezyonlardır. Taban ülserleri genellikle laminitisin klinik semptomları ile ilişkilidir. En genel geçer kurallardan biri sürünün %10’ununda kanıtlanmış taban ülseri lezyonu saptandığında, sürüde laminitis varlığından şüphe edilmesine yöneliktir. Ancak, aşırı kirli ve düzgün kesim yapılmayan tırnaklar, nem ve dışkının etkisi gibi durumlar da inekleri taban ülserlerine predispoze hale getirebilir. Taban ülserlerine çoğunlukla arka ayaklarda rastlanır.

Laminitis, tırnağın içindeki dermal tabakaların aseptik yangısıdır. Genellikle tırnak üzerinde ve korona üzerinde bir miktar yangı ve hassasiyet oluşur. Laminitisi olan hayvanda görülen genel semptomlar arasında hayvanın kaskatı olması ve kramplar yaşaması vardır. Hayvanlarda çift taban ve tırnak çatlakları görülebilir. Ancak mevcut ayakta belirgin bir lezyon olmayıp hayvanda ağrılı bir semptom oluşmayabilir.