Genç çiftçi hibe desteği için başvuru şartları!

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yayınlanan, Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Uygulama Rehberine göre;

İŞTE BAŞVURU ŞARTLARI

*Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

*Tebliğin yayımlandığı tarih itibari ile 18 yaşını doldurmuş, 41 yaşından gün

almamış olmak. (25 Mart 1978 - 24 Mart 2000 tarihleri arasında doğanlar, bu tarihlerde

dahil)

*Okur-yazar olmak.

*Başvuru tarihi itibari ile 31/5/2016 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve

Genel Sağlık Kanunu'na göre 4/b (Tarım Bağ-Kur) kapsamında sigortalı sayılanlar ve

4/a (Tarım SSK-Ek5) maddesi ile isteğe bağlı sigortalılık hükümleri kapsamında tarım

veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanlar ve Türkiye İş Kurumu

tarafından düzenlenen Toplum Yararına Çalışma Programlarından yararlananlar hariç,

ücretli çalışan olmamak.

*Başvuru tarihi itibari ile örgün eğitime devam ediyor olmamak.

*Başvuru tarihi itibari ile askerlik görevi ve cezai hükümlülüğü devam eden veya

denetimli serbestliği olan kişi olmamak.

*Başvuru tarihi itibari ile Katma Değer Vergisi (KDV), gerçek ve basit usulde

vergi mükellefi olmamak.

*Hayvansal üretime yönelik, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği konulu

proje başvuruları için Tebliğin yayımlandığı tarih itibari ile 15 Adet Büyükbaş veya 50

Adet Küçükbaş'tan fazla hayvan sahibi olmamak.

*Arı yetiştiriciliği ve bal üretimi konulu proje başvuruları için Tebliğin

yayımlandığı tarih itibari ile 50 adetten fazla arılı kovan sahibi olmamak.

*Arı sütü, ana arı, polen vb. arı ürünleri üretimi, konulu proje başvuruları için

Tebliğin yayımlandığı tarih itibari ile en az 50 adet arılı kovan sahibi ve TAB'a üye olmak)

*16/2/2016 tarihli ve 2016/8540 sayılı Kırsal Kalkınma destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Karara dayanılarak 5/6/2016 tarihli ve 29675 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No; 2016/16) ile 31/3/2017 tarihli ve 30024 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ 9 No; 2017/10) kapsamında; hibeden faydalanmış, hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazandığı halde sözleşmeyi imzalamamış, hibe sözleşmesi iptal edilmiş olmamak.

*Aynı proje konusunda Bakanlığın diğer hibe programlarından yararlanmış

olmamak.

*Bu maddenin (ç), (f), (g), (ğ), (ı) ve (i) bendi hükümlerine tabi kişilerin eşi

olmamak.


ETİKETLER:
KAYNAK: İHA
DEĞERLENDİR:
YORUMLAR
  • Henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın.

YORUM YAP