FAO ve OECD tarım ürünleri fiyatlarında düşüş bekliyor

OECD ile FAO'nun hazırladıkları '2018-2027 Tarımsal Görünüm Raporu'na göre, gelecek 10 yılda temel zirai emtia fiyatlarının düşük seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), gelecek 10 yılda temel zirai emtia fiyatlarının düşük seyretmeye devam edeceğini bildirdi.

FAO'dan yapılan açıklamaya göre, "OECD-FAO 2018-2027 Tarımsal Görünüm Raporu" yayımlandı.

Dünya hububat stoklarının tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştığı belirtilen rapora göre, küresel zirai üretim hacmi çoğu emtiada istikrarlı olarak büyümeye devam ediyor.

Küresel zirai ürün ve gıda talebi büyümesinde yavaşlama gözlemlenirken, sektördeki verimlilik iyileştirmelerinin süreceği öngörülüyor. Bu kapsamda, gelecek 10 yılda temel zirai emtia fiyatlarının düşük seyretmesi bekleniyor.

Balık üretimi 10 yılda yüzde 20 artacak

Rapora göre, küresel zirai üretimin ve balık üretiminin gelecek 10 yılda yaklaşık yüzde 20 büyümesi ancak bunun coğrafi bölge temelli farklılıklar göstermesi tahmin ediliyor.

Daha hızlı nüfus artışı görülen Sahraaltı Afrika, Güney ve Doğu Asya, Ortadoğu ve Kuzey Afrika gibi gelişmekte olan bölgelerde güçlü büyüme beklenirken, başta Batı Avrupa ülkeleri olmak üzere gelişmiş ülkelerde üretimin çok daha düşük seviyelerde olması öngörüsünde bulunuluyor.

Küresel talepteki zayıflamanın gelecek 10 yılda devam etmesi beklenirken, bu zayıflamanın sebepleri arasında nüfus büyümesindeki düşüş, kişi başına temel gıda maddesi tüketim miktarının yatay seyri ve et ürünlerine talep büyümesindeki yavaşlama gösteriliyor.

Et ürünleri talebindeki düşüşün hayvan yemlerinde kullanılan hububat ürünlerine ve protein besinlerine yönelik talebi de sekteye uğratacağı ifade ediliyor.

Tüketim ve üretim büyümesinin yavaşlamasıyla zirai ve balık ticaretindeki büyümenin önceki 10 yıllık döneme göre yarı yarıya düşmesi bekleniyor.

Amerika kıtasından yapılan net ihracatın artması öngörülürken, Ortadoğu ile Kuzey Afrika, Sahraaltı Afrika ve Asya'daki ülkelerin de içinde bulunduğu yüksek nüfus büyümesine sahne olan yerlerde ise net ithalatın yükselmesi tahmininde bulunuluyor.

Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da gıda talebi artıyor

Raporda, gıda güvenliği, artmakta olan beslenme bozukluğu ve sınırlı doğal kaynakların yönetimi sorunlarıyla karşı karşıya olan Ortadoğu ile Kuzey Afrika hakkında özel bir bölüm bulunuyor.

Buradaki bilgilere göre, çatışma ve siyasi dengesizlik sebebiyle karışıklık içinde olan ülkelerde yetersiz beslenme yoğun görülüyor.

Bölgedeki diğer ülkelerde ise gıda talebi, temelde nüfus büyümesine bağlı olarak hızlı artış gösteriyor. Ayrıca bölgede çok yüksek buğday, şeker ve yağ tüketimindeki artış, fazla kiloluluk ve obezitede kaygı uyandıran yaygınlaşmaya yol açıyor.

Avrupa ve Orta Asya'da tarımsal üretim artacak

Avrupa ve Orta Asya'daki tarımsal görünümün ele alındığı rapora göre, söz konusu bölgelerde gelecek 10 yıl içinde zirai üretimin yüzde 9 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor.

Tarımsal faaliyetler bu büyümenin yüzde 55'ini oluştururken, hayvancılığın ve balıkçılığın büyümeye katkısının sırasıyla yüzde 38 ve yüzde 7 olması bekleniyor.

Bölgede hayvancılık üretiminin de büyümekte olan yurt içi talebe karşılık artması öngörülüyor.

Süt üretiminin ise 2027 yılı itibarıyla 2015-2017 dönemine göre yüzde 9 oranında artacağı tahmin ediliyor.

Türkiye, pamukta en yüksek hasat hacmine sahip ülke

Raporda, Türkiye'nin organik pamuk üreten ülkeler arasında en yüksek hasat hacmine sahip ülke olduğu ifade ediliyor.

Bu kapsamda, hasatta mekanizasyon, sulama ve sertifikalı tohum kullanımı kaynaklı yeni iyileşmeler beklenirken, bu iyileşmelerin 2027 itibarıyla üretimde yüzde 43 artışa yol açacağı belirtiliyor.

Pamuk ihracatının ise büyüyen yurt içi işleme sektörü kaynaklı güçlü talep sebebiyle 2027'ye kadar yüzde 12 oranında düşeceği kaydediliyor. 


ETİKETLER:
KAYNAK: AA
DEĞERLENDİR:
YORUMLAR
  • Henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın.

YORUM YAP