Leptospirozis
Yazar Adı: Uzm. Veteriner Hekim Ali TAŞ
Yazar E-posta: ali.tas@proyem.com.tr

Leptospirozis

Leptospirozis hastalığı bütün hayvan türlerinde görülmekle beraber sığır, koyun, keçi, domuz gibi türlerde yaygın olarak görülmektedir. İşletmelerde büyük ekonomik kayıplara neden olan bu hastalık aynı zamanda zoonoz bir hastalıktır ve hayvanlardan insanlara bulaşabilir. Sığırlarda bu hastalığa neden olan etken Leptospira pomana’dır. Diğer türlerde hastalığa neden olan Leptospira hardjo, L.interogans, L.icterohaemohagicae gibi çeşitli türleridir.

BULAŞMA ŞEKLİ
Hastalığın yayılmasında tropikal ve yağış alan alanlar da risk daha fazladır. Bu nedenle hastalık Bataklık Ateşi, Swamp Fever, Weil Hastalığı gibi bir çok adla anılır.
• Enfekte sularla temas,
• Fare gibi kemiricilerin yem depolarını enfekte etmesi ,
• Kan emici artropotlardan (örümcek, sinek, kene gibi),
• Çiftleşme ile,
• Enfekte boğanın tohumlamada kullanılması,
• Böbreğe yerleşen etkenin idrarla hızlı bir şekilde yayılması,
• Deriden veya açık yaradan da temas ile bulaşabilir,

SEMPTOMLAR
• Yüksek ateş 
• Septisemi  
• Sarılık
• Kanlı idrar
• Hemolitik anemi
• Embriyonik ölüm
• Verim düşüşü
• Kas ağrıları
• Konjuktival kızarıklık
• Süt renginde değişimler (sarımsı, hafif kanlı ip şeklinde görünüm)
• Sonun atılamaması (plesanta)
• Zayıf buzağı doğumu
• Artan mastitisler
• Abort (genelde gebeliğin son 3 ayında)
• Ölüm
• Nadiren kulak bölgesindeki deri kabuklanır ve kuru bir görünüm alabilir.

 AŞILAMA
• Aşılamanın tedavi edici özelliği de olduğu için en etkili çözüm aşılama yapmaktır.
• Yaygın görülen serotiplere karşı geliştirilen ve immun sistemi (bağışıklık) aktif hale getirmek için antijenlerle birleştirilen bakterin aşılar vardır bunlar bir yıl kadar koruma sağlayabilir.

• Bunun yanında hastalar portör (taşıyıcı) durumundadır.

• Etken suda, rutubetli zeminde ve hayvanların iç organların iç organlarında uzun süre canlı kalabilir. Kuraklığa karşı dayanıksızdır. Etkenler rutubetli yerlerde 180 gün kadar yaşayabildiği halde kurutulmuş toprakta 30 dakikada ölürler. Yüzlek sularda uzun süre yaşayabilirler. 50°C'de 10 dakikada 60°C'de ise 10 saniyede ölürler.

TANI

• Abort fötüsün mide içeriğinden mikroorganizmaların ayırt edilmesi ile veya serolojik testler yardımıyla
• Akciger, karaciğer, beyin, fötüs, kandan PCR yöntemi ile DNA testi veya Elisa testleriyle tanı konulabilir.ETİKETLER: ali taş,Leptospirozis
YAZARIN DİĞER YAZILARI